Elfriede de Rijk klankschalen
Home Muziekschool Schmink Klankschalen Foto's Contact Extra

Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn. Onze angst is dat we mateloos krachtig zijn. Het is ons licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt. We vragen onszelf af: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch? Maar wie ben jij om dat niet te zijn?
Je bent een kind van God.

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst. Er is niets verlichts aan je klein te maken, opdat andere mensen zich bij jou,
niet onzeker zullen voelen. We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen. We zijn geboren om de glorie van God, die in ons is, te openbaren.
Die is niet alleen maar in sommigen van ons, die is in iedereen!
En als wij ons licht laten stralen, geven we onbewust andere mensen toestemming
hetzelfde te doen. Als wij van onze eigen angst bevrijdt zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen!

Nelson Mandela.